Arbeidsplasser i Arktis

Det er ganske begrenset hva man kan leve av i Arktis. Områdene egner seg ikke til landbruk, og det er relativt få industriarbeidsplasser. Fiskeressursene er derimot store, og mange av de som bor i arktiske strøk lever nettopp av fiske eller fangst. Fangst var mye viktigere i tidligere tider, men enkelte inuittstammer lever fortsatt av fangst. Den samiske befolkningen har tidligere levd av reindrift, og noen er fortsatt reindriftsamer.

 

Industri i Arktis

bears1Noen land har industri i Arktis. På Svalbard har gruveindustrien vært viktig for bosetningen, og gruvedrift blir også drevet i andre land. Mange bosetninger i arktiske strøk er avhengige av gruveindustrien. Også produksjon av olje og gass gir arbeidsplasser i Arktis, og antallet jobber innen oljeindustrien kan øke etter hvert som større havområder blir isfrie på grunn av den globale oppvarmingen. Der det er bosetninger er det butikker og infrastruktur som gir arbeidsplasser, og på Svalbard er det både skole og barnehage – alt man forventer å finne i en by, så der er det mange ulike jobbmuligheter.

Oljeindustrien i Arktis kan gjøre at flere flytter nordover. Samtidig byr oljeindustrien også på utfordringer, spesielt trafikk på barmark og oljeindustri på land fører til store naturskader og konflikter.

Forskning

Arktis er et viktig område for forskning. Forskningsstasjonene gir ikke jobb til så veldig mange, men til gjengjeld er det mange slike stasjoner, så til sammen blir det en del som jobber som forskere. På Svalbard finner man forskere fra mange land. Også i Canada og det nordlige Alaska er det mange forskere. Svalbard skiller seg likevel ut på enkelte områder, ettersom området er lett tilgjengelig med fly, og det er god infrastruktur i Longyearbyen.arcticpeople

Turisme

Arktisk turisme er i sterk vekst, som kommer med både fordeler og ulemper. Fordelen er flere arbeidsplasser, men ulempen er potensielle skader på arktiske naturen, som er svært sårbar. Økt ferdsel i naturen, spesielt om sommeren, kan skade vegetasjonen. Økt skipstrafikk, i form av cruiseskip, fører til økt forurensing både av luften og havet. Den økende skipstrafikken generelt, øker også faren for forlis og påfølgende oljelekkasjer.

Militære anlegg

Det finnes noen militære anlegg i nordområdene, som skaper arbeidsplasser. Etter hvert som skipstrafikken i Arktis øker, vil også områdets militære betydning øke, og da kan det bli flere militære anlegg – for eksempel flere radarstasjoner og satellittstasjoner. Flere land vurderer å øke sitt nærvær i Arktis i årene framover.