De arktiske årstidene

Årstidenes lengde og årets gang varierer litt alt etter hvor langt nord man er, og hvilket land man befinner seg i. I nærheten av polarsirkelen i Norge har man fire årstider, og somrene kan være ganske varme. Motsetningen finner man på Grønland og vestkysten av Canada. Der er somrene kalde, selv om deler av disse områdene ligger sør for polarsirkelen. Havstrømmene har en stor betydning for årstidene i de arktiske områdene.lights

Mørketid og arktisk natt

Det er først og fremst solen som utgjør den store forskjellen mellom årstidene. Om vinteren er sola under horisonten når man kommer litt nord for polarsirkelen. Hvor lenge sola er borte, og hvor mørke dagene blir, avhenger av hvor man er. I nærheten av polarsirkelen er sola borte bare noen uker, og himmelen blir ikke skikkelig mørk. Selv i de nordlige delene av fastlands-Norge er det brukbart med lys om vinteren. Mørketiden kan sammenlignes med en konstant skumring, og hvis sola lyser på skyene, føles det nesten som en evig solnedgang.

Kommer man nord til Svalbard, er situasjonen en helt annen. Her er sola så lavt under horisonten at det aldri blir lyst om vinteren. Dette fenomenet kalles arktisk natt. Den arktiske natten legger begrensinger på friluftslivet, men på den andre siden gjør mørket at man kan se nordlyset selv midt på dagen.

Midnattssol

Lengst nord i Arktis er sommeren kort, men preges av sol hele døgnet. Midnattssolen gjør at det yrer av liv i nord om sommeren. Da kommer trekkfugler for å hekke, og ettersom det er lyst døgnet rundt, er det lett å fore opp ungene. Mattilgangen er stor, spesielt for fugler som finner maten sin i havet.lights2

Dyrelivet er også svært forskjellig alt etter årstiden. De som lever i nord hele livet må være hardføre, derfor er det relativt få arter i Arktis om vinteren. Om sommeren er det litt flere arter, men selv om det kommer mange fugler nordover, er disse fuglene fordelt på ganske få arter. Det er bare svært mange enkeltindivider av hver art. Våren markeres av fuglenes ankomst, og når de drar sørover igjen, nærmer høsten seg. Høsten og vinteren er generelt preget av mer stillhet, ettersom svært få fugler blir igjen. De arktiske dyrene bråker heller ikke mye.

Våren og høsten

Våren er kort og omskiftelig i Arktis. Hvis sola skinner, kan det føles varmt, men hvis det er kaldt og snø, ligner våren mest på vinter. Til og med mai måned regnes som en vintermåned på Svalbard, selv om sola skinner hele døgnet. Snøsmeltingen gir mer barmark, men ettersom mange områder er snødekte hele året, er våren kjølig.

arcticspring 
Høsten i Arktis kommer tidlig. Det kan til og med snø midt på sommeren. Høsten i det sørlige Arktis er preget av vakre farger når busker, trær og lyng bytter farge. I det nordlige Arktis skjer overgangen mellom sommer og vinter mye raskere. Da fryser havisen til mange steder, og snøen dekker landskapet igjen. Dagene blir raskt kortere, og den arktiske natten nærmer seg.