Typisk arktisk mat

I byene i Arktis, for eksempel i Longyearbyen, spiser folk mat fra hele verden. Men den tradisjonelle maten i arktiske områder er basert på lokale ressurser. Denne maten er rik på fisk og kjøtt, mens det har blitt spist relativt lite grønnsaker. Det skyldes naturligvis at det er få planter som vokser i Arktis.

Inuittenes mat

Inuittene har overlevd på fisk og kjøtt. Jakt og fiske er en naturlig del av deres livsstil, og de spiser mange arter som folk i resten av verden antakelig ikke ville ha spist, som selkjøtt, hvalkjøtt og isbjørnkjøtt. Det har et par fordeler å spise slik mat, for arktiske dyr har et tykt spekklag, og dette spekklaget er rikt på fettløselige vitaminer. Det har sikret inuittene god tilførsel av vitamin A og D. Der det lever reinsdyr og moskus, har disse artene også vært viktige matkilder. I tillegg har inuittene jaktet på smådyr som rev og hare, samt fugler og egg.

arcticfood2

Om sommeren har fiske vært viktig, og er det fortsatt for de fleste som bor i Arktis. For å lagre mat til vinteren, kan både fisk og kjøtt bli tørket.

Samisk og nordnorsk mat

De samiske folkegruppene har levd av reinsdyrkjøtt og fiske. I tillegg bor de fleste samer så langt sør at det finnes enkelte planter som kan spises, for eksempel bær. Det er likevel reinsdyrkjøttet som preger den samiske menyen. Alle områder som grenser mot det arktiske havet har rike fiskemuligheter, og mye av maten for eksempel i Nord-Norge er også preget av fisk. Krabbefiske, spesielt fiske etter kongekrabbe, har gitt nye muligheter. Røtter og tang har også blitt spist i mange nordlige bosetninger. I Norge er det en lang tradisjon for å tørke kjøtt og fisk, for å lagre mat til vinteren. Lagringsmetodene er noe som skiller arktisk mat fra områder der mattilgangen er mer jevn året gjennom, så man ikke trenger å lagre mat til trange tider.

Moderne arktisk mat

arcticfood1I dag er det lettere å frakte inn mat til arktiske strøk, slik at dietten blir mer variert. Det har også blitt gjort forsøk med å dyrke mat i drivhus, slik at tilgangen til frukt og grønnsaker øker. Men kjøtt og fisk er fremdeles viktige næringskilder, og spesielt inuittene og andre arktiske urfolk liker å holde på den tradisjonelle dietten sin, selv om de også spiser stadig mer variert. Det er mest praktisk for inuittene å spise mat de finner i nærmiljøet, ettersom de bor spredt og det kan være vanskelig å skaffe mat utenfra. I områder som ligger nært flyplasser og havner kommer det inn mat fra andre steder.